stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

Budova školy v Soběšicích, jež nemají žádnou výraznou dominantní budovu má možnost jednak svou funkční náplní, ale i svým objemem vytvořit symbol v siluetě obce. Architektura objektu vychází ze základní hmotové kompozice dvou objemů. Větší, budova školy, zakončená charakteristickým tvarem a nižší, kose orientovaný přízemní objem jídelny s jednoduchou střechou se světlíkem.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o školu pro nejmenší děti, snažíme se, abychom vytvořili vnější výraz školy snadno zapamatovatelný a podobný dětské představě o výrazu školní budovy. Nedílný význam má v těchto představách i nápis ŠKOLA, který by nad hlavním vstupem do budovy neměl chybět. Pokoušíme se tak navázat na tradici původní školy vybudované v 2 pol. 19 století, jež se stala kulturně společenským centrem obce a v posledních 50 letech byla necitlivě přestavována.  Znovuobnovení této pro obec nejvýznamnější budovy bylo základním krédem všech účastníků stavební akce.

 

Hlavní budova byla v různých obdobích poznamenána přestavbami zbavujícími ji většiny architektonicko kompozičních prvků – členění oken, sokl budovy, vstupní portál. Realizace se snaží tyto nedostatky korigovat definicí soklu, členěním oken, římsou s atikou a řadou dalších prvků. Sokl spojuje hlavní budovu s přístavbou jídelny, je členěn horizontálně jako novodobým přepisem bosáže. Výrazným prvkem se stala plocha terasy v zahradě.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚŠICE INVESTOR: BRNO SEVER 2001 AUTOŘI: PROF. ING. ARCH. MILAN STEHLÍK, ING. ARCH. ALENA STEHLÍKOVÁ
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED