stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

Hlavním cílem této práce bylo z nevyužité budovy bývalé spořitelny vytvořit fungující městský prvek, který by správně reagoval na potřeby obyvatel města. Navržen byl polyfunkční městský dům s odpovídajícím typem bydlení a široce využitelnými prostory pro služby, administrativu a komerci. Budova se nachází v těsné blízkosti historického jádra města při ulici Soukopova v bývalém okruhu středověkých hradeb. Součástí projektu bylo řešení blízkých urbánních vztahů, především dle návrhu územního plánu, vytvoření pěšího průchodu lokalitou a vyřešení problematiky parkování v dané lokalitě. Rezidenti nově vytvořeného bydlení mají parkování zajištěné v suterénní části domu. Vzhledem k rekonstrukci by bylo neefektivní zvětšovat kapacitu parkování v domě o plochy pro provoz přilehlé komerce a nově vytvořených služeb. Zároveň by tak došlo ke zvýšení dopravní frekvence v ulici Soukopova, která je stísněně formovaná historickým vývojem města. Z toho důvodu je také jednosměrná. Další parkovací plochy jsou tedy naplněny stáními na terénu (západně od budovy) a v plánovaném parkovacím domě na nároží ulice Bedřicha Václavka a Sirotčí.

Ideální poloha ve středu města nabízí možnost kvalitního bydlení a dostupnosti služeb v centru města. Dnešní trend budování nákupních center na okrajích měst přispívá k vylidňování center a ztrátě původních funkcí. Vede to k nárůstu automobilové dopravy při nutnosti cestování do zaměstnání či za službami. K zastavení tohoto neracionálního trendu výstavby může přispět ošetření a nové využití původních lokalit nebo budov v centru města.

„Dům U“ tak svým novým využitím může pozitivně ovlivnit funkční skladbu historického jádra města. Mimo funkční náplně je v současné době také problematická vazba budovy a města. Staví se do pozice bariéry mezi jednotlivými částmi města. Část města institucí, škol, úřadů nebo vlakového nádraží je z důvodu nedostatečného přímého pěšího propojení odříznuta od cenného jádra města a Karlova náměstí.

 

Nově navržená hmota tak v plné míře respektuje přirozené cesty pedestrantů procházejících územím. Oproti původní koncepci se dům chodcům do cesty nestaví, ale naopak jim jejich cestu otvírá a navíc vytváří přidanou hodnotu při průchodu prostřednictvím nově vytvořených ploch obchodu a služeb. Koncept tak plně respektuje návrhovou situaci územního plánu kde je počítáno s pěším průchodem skrz hradby z ulice Bedřicha Václavka.

 

 

 

POLYFUNKČNÍ DŮM TŘEBÍČ STUDIE NOVÉHO VYUŽITÍ OBJEKTU 2012
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED