stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

Rodinný dům je koncipován jako dvoupodlažní, využívá konfigurace terénu, který se svažuje k jihu a výškový rozdíl je jedno podlaží. Dům je postaven záměrně napříč vrstevnic, je posazený kolmo na stávající svah. Proto obě podlaží mohou využívat přímého spojení s okolním terénem. Dům má tedy v zásadě orientaci východ, západ.

 

Příjezdová komunikace ústí do 1.np., je zde přímé napojení na garáž a vstupní podlaží domu. Celé podlaží slouží pro bydlení a je uzavřenou samostanou bytovou jednotkou. Prostor hluboké dispozice je rozčleněn vnitřní oranžerií, která interieru poskytuje světlo a kontakt se zelení.

 

Podlaží částečně zapuštěné do svahu – 1.pp. je zčásti hospodářské. Je pouze pod dvěma třetinami půdorysu horního podlaží. Je zde umístěna malá bytová jednotka se samostatným vstupem zvenku. Podlaží je komunikačně spojeno přímým schodištěm s 1.np. Pozemek rodinného domu je uspořádán podle stávající morfologie terénu do dvou úrovní. 1.np. je zaříznuto do svahu nad stavebním pozemkem. Hranici pozemků tvoří terénní gabionová stěna. Ve vstupní části pozemku je situován zahradní domek na zahradní nářadí, zahradní práce. Vytváří svou polohou vjezd na pozemek do předprostoru rodinného domu, odkud vede terénní schodiště na dolní úroveň pozemku a současně ke vstupu do 1.pp.

 

 

RD NESLOVICE SOUKROMÝ INVESTOR, V REALIZACI 2009-11 AUTOŘI: ING. ARCH. ALENA STEHLÍKOVÁ, BC. ONDŘEJ STEHLÍK
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED