O NÁS
O NÁS
REALIZACE
REALIZACE
OCENĚNÍ
OCENĚNÍ
KONTAKT
KONTAKT
SA
STEHLÍK ARCHITEKTI
NOVINKY
NOVINKY
PROJEKTY
PROJEKTY

Obec Lovčičky se nachází jihovýchodně od Brna v dojezdové vzdálenosti 25km. Mírně zvlněná okolní krajina je porostlá převážně listnatými lesy, či využívána pro pěstování zemědělských plodin. Nevelká obec o 560 obyvatelích je přístupná pouze jednou komunikací III. třídy ze směru Újezd u Brna. Struktura obce odpovídá přirozenému vývoji, tradiční moravské ulicovky. Nejstarší historické jádro je rostlého charakteru, pozdější vývoj obce je převážně liniového charakteru, racionálně formovaného místní topografií.

Řešená parcela se nachází v bývalém areálu JZD, z jižní strany navazující na zástavbu rodinných domů. Západní hranice území je definována mírně se zvedajícím remízem s náletovou zelení. Východní strana je ohraničena říčním tokem a částečně zpevněnou komunikací.

Studie vznikla na základě požadavku obce rozšířit plochy bydlení v intraviánu a zároveň vyřešit problém zdevastovaného chátrajícího areálu JZD.

LOVČIČKY
STUDIE VYUŽITELNOSTI ÚZEMÍ BÝVALÉHO JZD 2012
AUTOR: MICHAL STEHLÍK
INFO