O NÁS
O NÁS
REALIZACE
REALIZACE
OCENĚNÍ
OCENĚNÍ
KONTAKT
KONTAKT
SA
STEHLÍK ARCHITEKTI
NOVINKY
NOVINKY
PROJEKTY
PROJEKTY

V rozborech a analýzách bylo dané území shledáno jako lokalita brownfields, vhodná k revitalizaci. Okolní rozdrobená nestejnorodá zástavba si žádá urbanistický zásah. Potenciální rozvojová lokalita je daná také v současné době volným územím po areálu bývalého Krasu, a proto je z hlediska investorských a developerských  zájmů velmi lákavá. Podle návrhu územního plánu bylo uvažováno s plánovaným průrazem ulice Ypsilantiho a vytvořením  severojižního průtahu městem. Urbanistický zásah je plánován za účelem ulehčení dopravě v okolí Mendlova náměstí  a celkové plynulosti dopravy na Starém Brně.

Průrazem ulice Ypsilantiho je generováno rozdělení původního bloku na dva menší městské špalíčky. Právě vygenerování ostrovního špalíčku se stalo ústředním motivem konceptu. Navržen byl městský dům, který má za úkol komunikovat s okolím (značně dopravně zatíženým) a zároveň vytvořit kvalitní prostředí pro bydlení. Koncept je založen na kompaktním městském bloku, který komunikuje v parteru s děním v ulici a propojuje ho s děním v domě prostřednictvím vnitřního atria. Využívá nejvhodnějšího umístění funkcí městského domu z hlediska rozložení na celé parcele a ne jen na soustředění do jednoho nároží. Dominantní provoz domu se mění s denní dobou.

Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvoření kvalitního bydlení v rušné části města. Kvalitního prostředí pro bydlení bylo dosaženo vyzdvižením úrovně části bydlení na třípodlažní platformu, která integruje komerci a administrativu. Zároveň bylo na střeše platformy vytvořena zelená střešní terasa, která nabízí bezpečný a klidný prostor pro rekreaci v rušné části města.

Snaha o vytvoření domu jako organismu města je vytvořena transparentní fasádou, lodžiemi v 5. podlaží pomáhajícími při oslunění protější strany ulice a také zelenou střešní terasou. 

 

 

NÁROŽNÍ DŮM KŘÍDLOVICKÁ VÁCLAVSKÁ
CENA BOHUSLAVA FUCHSE FA VUT BRNO 2011 2011
AUTOR: MICHAL STEHLÍK
INFO