stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

Městská knihovna v Přerově hledá prostory pro novou budovu knihovny již řadu let. Nová budova by měla splňovat řadu požadavků ze strany provozovatele, měla by mít dostatečné prostorové možnosti pro plnohodnotný provoz a pohodlí jejích uživatelů s ohledem na možnosti budoucího rozšíření.  Dobré umístění v rámci města je podmínkou, aby se stala novou ikonou kulturního života v Přerově. Zároveň musí splnit podmínky trvale udržitelného rozvoje a idea její stavby musí být v reálných finančních mezích, aby byla pro město Přerov dosažitelná. Pro město je to příležitost jak získat kulturní a architektonickou ikonu, která bude sloužit obyvatelům Přerova a přiláká i návštěvníky z širokého okolí.

 

STRATEGIE PRO KNIHOVNU, vytvořená studenty fakulty architektury VUT v Brně jako předdiplomní projekt, shrnuje objektivní i subjektivní poznatky a hledá nejen místo, ale i náplň pro novou přerovskou knihovnu. Cesta za novou knihovnou bude velmi složitá a proto se na začátku snažíme získat co možná nejširší informačně-názorový základ, který může posloužit v budoucnu architektům, zadavateli, investorovi i návštěvníkům nové městské knihovny.

 

STRATEGIE PRO KNIHOVNU je rozdělená do jednotlivých obsahových částí, z nichž každá pojednává o odlišném problému a spolu dohromady tvoří celek, který má posloužit jako rádce v dalších projektových fázích

 

 

STRATEGIE PRO KNIHOVNU VYHLEDÁVACÍ STUDIE 2011-2012 AUTOŘI: BC. ONDŘEJ STEHLÍK, BC. PAVEL STEUER, BC. MARTIN ŠAFÁŘ, BC. TÁŇA SOJÁKOVÁ, BC. HANA LIŠKUTÍNOVÁ, BC. JAKUB HOLAS
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED