stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

V místě historického vstupu do města, na předpolí nového Tyršova mostu se nachází urbanisticky nevyřešená lokalita, která má však velký potenciál stát se jedním z nejdůležitějších míst v Přerově. Má krásné, až poetické napojení na nábřeží řeky Bečvy a na dochovalé zbytky hradeb. Směrem k západu, podél toku řeky Bečvy, kde ji překračuje právě nový Tyršův most, nabývá na exkluzivitě. Na tomto místě, významném nejen pro svou polohu na samém okraji historického jádra města, ale i pro přímé napojení na pěší tah propojující sever města s centrem, má stát nová přerovská městská knihovna.

 

Při pohledu na historické souvislosti v této lokalitě zjišťujeme, že zde odpradávna stál objekt veřejného významu. Ať už kostel, nebo kino. V dnešní době volá tato lokalita po důsledném a reprezentativním dořešení objektem celoměstského významu.

 

Pro budovu knihovny není vhodné umístění v rámci bloku stávající zástavby. Koneckonců i pro obyvatele okolních domů není zcela ideální situování veřejné stavby v rámci jednoho společného bloku kvůli odlišným nárokům na společný vnitroblok. Navíc vzhledem k opravdu rozdílné výšce zástavby v dané lokalitě, se jeví jako ideální řešení knihovna, jako solitérní objekt. Projekt počítá se samostatnou dostavbou stávajících nedokončených blokových struktur tak, aby byly všechny proluky zastavěny objekty s podobnou funkcí, výškou i měřítkem.

 

Nová knihovna má tedy jasně uzavřít pohledovou osu ve směru od centra města (Náměstí TGM) a umocnit osu Tyršova mostu. Zároveň bude tímto umístěním vytvořeno městské předpolí mostu, které zde dodnes chybí. Knihovna tak bude jasným orientačním prvkem a bude definovat důležitý vstup do města ve směru od severu – od přerměstí Velká a Malá Dlážka.

 

Výškou budova odpovídá na hmotovou kompozici budovy sokola, která se nachází na protější straně řeky. Sokolovna, jako výrazná horizontální hmota bude doplněna neméně výraznou vertikálou. Takto zvolená kompozice hmot umožní neporušit vedutu města nadměrně velkým a nepřiměřeným zásahem. Výškově stavba zároveň uzavírá předpolí mostu ze strany od města naproti 6-ti podlažnímu obytnému domu.

 

Budova knihovny tak definuje nový vstup do města, který se nachází v místě toho historického. Ve vztahu k nábřeží bude vytvořen významný bod napojení centra a nábřeží v místě knihovny a památníku Jednoty Bratrské. Přilehlý parčík s památníkem v rozšíření nábřežního pásma tak vytvoří hodnotný a reprezentativní veřejný prostor odpovídající svému významu klidného, avšak důležitého místa v kulturním životě města.

KNIHOVNA PŘEROV DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED