stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

Samotné město Jeseník se dnes nachází v  centru kulturního a společenského života a zároveň cestovního ruchu pohoří. Právě tyto dvě devízy celého kraje je třeba vnímat i při návrhu objektů, jako je městský sál a úřad. Domníváme se, že správným urbanistickým začleněním, formou i náplní může vzniknou právě společenské a kulturní centrum celého kraje. Návaznost na hlavní dopravní i pěší tahy v rámci regionu i samotného města, Priessnitzovi lázně a hlavní náměstí, při respektování tvarosloví a formálních detailů místní architektury dotváříme urbanistickou strukturu celého města i zvoleného místa.

 

Vzhledem k přiloženým analýzám navrhujeme plochy veřejné, plochy městské zeleně (včetně zelené střechy složené z lučních bylin okolí), plochy parkování. Samotný dům tedy nevnímáme jen jako městský úřad a sál, nýbrž jasné centrum kulturně společenských aktivit. Vzhledem k současné situaci, kdy tuto funkci plní místní kino, jenž neodpovídá požadavkům jak prostorovým, tak urbanistické poloze vůči městu.

 

Problematiku formy vztahujeme ke kontextu kraje, místa a příkladů kvalitní světské architektury. Jejich kompaktnost, urbanistické začlenění, formální významnost odpovídající vždy účelu stavby včetně použitých materiálů respektujeme i v našem návrhu. Zároveň navrhujeme moderní tvarosloví a stavební techniky.

 

Jak jsme již psali, je nutné vnímat samotný dům jako kulturní centrum Jeseníku. Místo kde se setkávají lidé, místní s turisty. Provozní oddělení městského sálu a úřadu řešíme až na úrovni jednoznačně oddělených provozů. V přízemí, navrhujeme foyer se společnými vstupy. Právě jeho prostorová kvalita a dostatečná dimense jasně definuje prostory pro úřad a sál. Rozdělení tedy nevytváříme stěnou, nýbrž prostorem. V rámci požadavků investora však nabízíme řešení, jak prostory oddělit tak, aby byla dodržena jejich nezávislá funkčnost.

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD A MĚSTSKÝ SÁL V JESENÍKU ODMĚNA 2009 AUTOŘI: BC. ONDŘEJ STEHLÍK, ING. ARCH. ONDŘEJ CHYBÍK, MAG. TOMÁŠ LABANC
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED