stehlík architekti novinky o nás realizace projekty ocenění kontakt rodinné domy

Předmětem překládané studie je vyřešení umístění všech provozů a atelierů FAVU VUT na východním svahu Kraví Hory v prostoru vymezeném souborem provizorních objektů VUT, celkem 13+2 a celkem 5 objektů města Brna.

Provizorní charakter, patrně bez snahy jakkoliv celé prostředí i jednotlivé objekty kultivovat, vytváří z celé východní části Kraví Hory pro město mimořádně zdevastovaný a deprimující prostor. Tato skutečnost, kdy jde v podstatě o přímou vazbu na Akademické náměstí s řadou celoměstsky důležitých objektů – PF MU, FAST VUT, je vzhledem k významu prostoru pro celé město zarážející a měla by vést k intenzivnímu a časově krátkému vyřešení.

 

Tato studie tedy vznikla ze snahy pozitivně přispět k nalezení optimálního řešení a začlenit do života města vysokou školu výtvarných umění. A tímto obohatit, zkultivovat a zkulturnit zanedbanou část města.

Cílem je spojit život školy se zájmy veřejnosti zabezpečením maximální prostupnosti a atraktivity řešeného území.

 

Projekt uvažuje o několika variantách, které je možné realizovat v několika etapách v souladu s finančními možnostmi VUT. Základní varianta počítá se zachováním uzavřeného areálu školy, který je protnut střední osou, kterou by tvořili centrální objekty FAVU. Na jejich střeše by byla veřejná pěší cesta spojující vrcholové partie Kraví Hory s východním prostorem a ulicí Veveří. Tento objekt s jedinečnými a velkolepými výhledy na město by byl v horní části zakončen kavárnou, popřípadě jinou veřejnou funkcí potřebnou a žádoucí v této části města.

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ, VUT BRNO OBJEMOVÁ STUDIE CENA BOHUSLAVA FUCHSE ZA NEJLEPŠÍ ATELIEROVOU PRÁCI NA FA VUT V BRNĚ 2010-11 AUTOŘI: BC. ONDŘEJ STEHLÍK, ING. ARCH. ONDŘEJ CHYBÍK, PROF. ING. ARCH. IVAN RULLER
INFO

© STEHLÍK ARCHITEKTI 1993-2021, ALL RIGHTS RESERVED